Leiekontrakt

  • Skap trygghet og sørg for at begge parter er helt enige om hva som gjelder når du leier ut boligen din.
  • Brukes både ved utleie av hel bolig, andel av bolig, fritidsbolig eller ved utleie av rom i felleskap. 
  • Avtalen fungerer som et utgangspunkt ved eventuell tvist.

kr 4990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat

Innholdet i en leiekontrakt 

En leiekontrakt må inneholde identifikasjon av både leietaker og utleier. I tillegg må kontrakten redegjøre for utleieobjektet, leien, varigheten av leieforholdet, samt hva som er inkludert eller ikke i kontrakten.

I noen leieobjekter er strøm og internett inkludert i leieprisen, mens andre utleieobjekter har det ikke inkludert. Dette bør komme tydelig frem i kontrakten, slik at man unngår unødvendig tvil.

Det er også nyttig at kontrakten gjør klart hva som skjer hvis det oppstår mislighold i leieforholdet.

Leiekontrakt

Når du skriver din leiekontrakt med oss ​​vet du at den blir riktig og tilpasset akkurat din situasjon.

Må du skrive en leieavtale når du skal leie ut bolig?

Det er ingen krav om å ha en leiekontrakt, men det er store fordeler med å ha en. I tillegg kan leietaker kreve skriftlig leieavtale. Det er viktig å ta stilling til hva som skal gjelde i de ulike situasjoner og spørsmål som kan oppstå. I tillegg til å inngi respekt og tillit hos potensielle leietakere, reduseres risikoen for fremtidige uenigheter.

Kan du leie ut en borettslagsleilighet?

Utgangspunktet er at styret alltid kan gi samtykke til utleie av din borettslagsandel. Du bør derfor alltid starte med å sende en henvendelse til styret om de godtar at du leier ut din andel. Det er verdt å merke seg at hvis du ikke har fått svar innen en måned etter innsendt skriftlig søknad, regnes den som godkjent jf. burettslagslova § 5-7. Hvis svaret på søknaden er ja foreligger det ikke noe problem.

Tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt?

En tidsubestemt leiekontrakt betyr at kontrakten løper til en av partene sier den opp.

Når utflyttingsdatoen er spesifisert i kontrakten, er det en tidsbestemt leiekontrakt. I dette tilfellet skal utleier flytte ut uten at utleier trenger å sende en oppsigelse.

Hvis leietaker ikke flytter ut i tide, må utleier sørge for å sende en skriftlig flytteoppfordring innen det har gått tre måneder. Dersom dette ikke skjer går den tidsbestemte kontrakten automatisk over til en tidsubestemt leiekontrakt.

 

Leiekontrakt

Her kan du enkelt signere en leiekontrakt på nett til fast pris. Du svarer på et par spørsmål, de samme spørsmålene advokaten ville stilt deg på et møte. Basert på svarene dine lages det en leiekontrakt som hensyntar dine ønsker for utleieobjektet.

kr 4990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat