Hvilket ansvar har Lexly?

Vi garanterer at våre avtaler og korrekte og vi har full ansvarsforsikring. Vi tar ansvar for at informasjonen du gir oss resulterer i en kontrakt som er korrekt i henhold til lovverket. 

Du er imidlertid kun ansvarlig for riktigheten av informasjonen du deler med oss.

Others also searched for