Digital juridisk helsesjekk

Digital juridisk helsesjekk

Health Check Norsk

Sett det juridiske på autopilot og konsentrer deg om det du kan best. 

Det er mange spørsmål og utfordringer knyttet til oppstart av en bedrift. Våre digitale juridiske helsesjekker skal enkelt gi oversikt over de viktigste og mest vanlige spørsmålene.

Helsesjekkene er delt inn i 4 forskjellige temaer og kartlegger typiske risikoområder for bedrifter. Helsesjekkene består av en rekke spørsmål, de samme som en advokat hadde stilt deg i et møte, og basert på dine svar vil det opprettes oppgaver og gjøremål.

Anbefalingene er risikojustert og vises i en prioritert rekkefølge slik at du kan ta bedre avgjørelser for selskapet ditt. 

 

Logg inn og registrer ditt organisasjonsnummer for å sjekke tempen på din bedrift. Etter innlogging, velg "Cockpit" for å komme til helsesjekkene og andre relevante sider. 

 

HC Selskapsstyring & ledelse

Selskapsstyring & Ledelse

Gjennomgå strukturen og sammensetningen av styret samt ledelsens ansvar og roller. Vurder selskapets beslutningsprosesser og sørg for at stiftelsesdokumentene er korrekte og oppdaterte.

Compliance & GDPR

Compliance & GDPR

Sørg for at bedriften behandler og beskytter personopplysninger i samsvar med GDPR-regelverket. Opprett rutiner for datahåndtering og sikkerhetstiltak, og sørg for at nødvendige databehandleravtaler er på plass.

HC HR & Personell

HR & Personell

Få oversikt over selskapets arbeidsavtaler og arbeidsvilkår og vurder om arbeidskontraktene er i samsvar med gjeldende lover. Kartlegg om selskapet har tilstrekkelige prosedyrer for håndtering av diskrimineringsspørsmål, konflikter og oppsigelser.

HC Komersielle kontrakter

Kommersielle kontrakter

Evaluer selskapets kontraktsforpliktelser og handelspraksis. Sørg for at kontraktene er klart formulert og rettferdige for alle parter, at de beskytter selskapets interesser og at handelsaktivitetene er i samsvar med relevante lover og forskrifter