Aksjonæravtale

Dersom selskapet eies og drives av flere aksjonærer, bør dere utarbeide en aksjonæravtale. I aksjonæravtalen reguleres viktige problemstillinger som kan bidra til å unnvike fremtidige konflikter.

Produsert i samarbeid med Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Digital avtale
kr 3495
Snakk med en advokat
-

kr 3495

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 12990

Kontakt advokat

Hvorfor opprette en aksjonæravtale?

Mange aksjeselskaper eies og drives av flere aksjonærer som ikke har blitt enige om hvordan viktige spørsmål skal håndteres. 

I en slik avtale kan man blant annet bestemme hvordan fortjenesten skal fordeles, hvordan selskapet skal verdsettes, og hvordan styret skal utnevnes. Man kan også ta beslutninger om salg og konkurransevirksomhet for å unngå ubehagelige overraskelser i fremtiden.

I aksjonæravtalen kan man også avtale at alle medeiere skal utarbeide en ektepakt og gjøre sin andel i selskapet til særeie. På denne måten forsikrer man seg mot at det kommer en ny eier inn i selskapet som følge av skilsmisse.

Fight Higres

Aksjonæravtale

Opprett en aksjonæravtale med advokat eller digitalt.

Aksjonæravtale

Digital avtale
kr 3495
Snakk med en advokat
-

kr 3495

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 12990

Kontakt advokat