Allmenne vilkår

Med skreddersydde vilkår for din bedrift oppnår du en rekke fordeler. For det første unngår du uklarheter som kan oppstå når generelle lover skal tolkes i forhold til akkurat din virksomhet. For det andre får både kunden og du selv en bedre oversikt over dine vilkår.

Hvorfor være nøye med å skrive allmenne vilkår?

Ved å skrive nøye utformet allmenne vilkår sparer du tid sammenlignet med å skrive separate avtaler for hver kunde som kjøper lignende tjenester. Du risikerer heller ikke å glemme viktige betingelser som bør inkluderes i hver avtale.

Fight Higres

Allmenne vilkår

Skriv allmenne vilkår med advokat

Allmenne vilkår