Ansettelsesavtale

I en ansettelsesavtale reguleres både arbeidsoppgaver, lønn, andre fordeler og betingelser knyttet til ansettelsen. Avtalen skaper trygghet både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvorfor skrive en ansettelsesavtale?

Arbeidsgiveren må ta hensyn til arbeidsrettslige lover som fastsetter den ansattes rett til ferie, feriepenger og oppsigelsestider. Hvis arbeidsgiveren er bundet av en tariffavtale, må denne også respekteres.

Det finnes flere forskjellige former for ansettelse (prøvetid, midlertidig ansettelse og fast ansettelse), og det er viktig å overholde gjeldende regler og lover.

Ansettelsesvilkår som er urimelige eller usaklige kan bli erklært ugyldige av domstolen.

Hvis ingenting er avtalt, vil ansettelsen automatisk gå over til fast ansettelse. En fast ansettelse er det vi vanligvis refererer til som fast jobb

Fight Higres

Ansettelsesavtale

Opprett en ansettelsesavtale med advokat.

Ansettelsesavtale