Arbeidsavtale for daglig leder

Som daglig leder kan det være noe varierende arbeidsvilkår. Derfor kan det være viktig å regulere ansettelsen gjennom en individuell ansettelsesavtale for daglig ledere.

Vilkårene i avtalen omfatter kompensasjon, både fast og eventuell variabel del, antall feriedager, eventuelle konkurranseløsningsklausuler, oppsigelsestid, hvordan eventuelle tvister skal løses, osv.

Hvorfor opprette en egen ansettelsesavtale for daglig leder?

Det er viktig at selskapet og daglig leder er enige om hvilke kompensasjonsnivåer som skal gjelde og hvordan de skal beregnes. Pensjoner og forsikringer er også viktige deler, samt hva som skal gjelde ved oppsigelse. Taushetsplikt og spørsmål om konkurransebegrensning bør også reguleres. 

D3b36f6655815be4b580293205fae65640a3c8af

Arbeidsavtale for daglig leder

Opprett en arbeidsavtale for daglig leder. 

Arbeidsavtale for daglig leder