Avtale med nærstående

Dersom et AS skal opprette en avtale med en nærstående må begge parter forholde seg til reglene i aksjeloven § 3-8. Målet er å forhindre inngåelsen av avtaler som ikke gagner selskapet, og dermed sikre beskyttelse både for kreditorer og minoritetsaksjonærer.

Hvorfor opprette avtale med nærstående? 

Denne type avtaler er underlagt strenge regler som er designet for å sikre at de kun fremmes så lenge de gagner selskapets interesser. Det ble gjort endringer i lovgivningen fra 01. januar 2020 med formål om å forenkle og forklare disse bestemmelsene ytterligere.

Disse avtalene krever nøye godkjenning fra styret, grundig dokumentasjon og må distribueres til alle aksjeeiere og Foretaksregisteret for å sikre bindende kraft; ellers risikerer man at avtalen ikke har rettslig virkning for selskapet. Gjennom slike reguleringer sørger man ikke bare for juridisk overholdelse, men også for tillit og integritet i selskapets drift.

Fight Higres

Avtale med nærstående

Opprett avtale med nærstående med en av våre dyktige advokater.

Avtale med nærstående