Avtale om hjemmekontor

Fra 1. juli 2022 ble det vedtatt en ny forskrift for hjemmekontor og det anbefales å ha en skriftlig avtale om dette. En avtale om hjemmekontor kommer i tillegg til ordinær arbeidsavtale, og bør si noe om omfang av hjemmekontor, arbeidstid og hva som dekkes av arbeidsgiver. 

kr 8990

Opprett avtale om hjemmekontor med våre advokater

Snakk med advokat

Hvorfor opprette avtale om hjemmekontor?

De nye reglene fra 2022 fastslår at det er viktig å ha en skriftlig avtale om hjemmekontor dersom arbeidsgiveren har en fast ordning for dette. Det er viktig å sikre en klar og gjensidig forståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

En slik avtale bør inkludere blant annet hvor mange dager i uken eller måneden arbeidstakeren skal jobbe hjemmefra, samt hvilke dager dette gjelder. Regler for arbeidstid på hjemmekontor må avtales innenfor rammen av Arbeidsmiljøloven.  Det er også viktig å regulere tilgjengelighet, eiendomsrett og ansvar for utstyr brukt til hjemmekontor. Jobber man med personopplysninger og/eller sensitiv informasjon bør avtalen også inkludere bestemmelser om håndteringen av dette. 

Gjennom en grundig hjemmekontoravtale kan begge parter tydelig definere forventningene og ansvarsområdene, og bidra til en effektiv og trivelig arbeidssituasjon hjemmefra.

D3b36f6655815be4b580293205fae65640a3c8af

Avtale om hjemmekontor

Opprett en avtale om hjemmekontor med en av våre dyktige advokater. 

Avtale om hjemmekontor

kr 8990

Opprett avtale om hjemmekontor med våre advokater

Snakk med advokat