Innledende vurdering av tvistesak

Man kan alltid havne i uheldige situasjoner hvor det opprettes en tvist. Da er det viktig med en ekstern vurdering av grunnlaget og risikoen. Videre kan det være hensiktsmessig å søke profesjonell rådgivning når tvisten involverer betydelige økonomiske interesser eller har potensial til å påvirke virksomhetens omdømme og fremtidige drift.

Basert på informasjonen vi mottar, samt en gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon gjøres det en innledende vurdering av grunnlaget for en juridisk tvist. Vi vil utarbeide en skriftlig redegjørelse for det faktiske og rettslige grunnlaget for tvisten, samt en vurdering av aktuell prosessrisiko. Vurdering kan deretter benyttes som beslutningsgrunnlag for om videre rettslige skritt skal iverksettes.

Vi gjennomfører et innledende telefonmøte på inntil 30 min, samt andre nødvendige avklaringer pr telefon, gjennomgang av tilgjengelig dokumentgrunnlag, juridisk vurdering og utarbeidelse av et skriftlig notat.

Fight Higres

Innledende vurdering av tvistesak

Få hjelp til å avklare grunnlag og risiko for din tvist. 

Innledende vurdering av tvistesak