Juridisk helsesjekk for selskaper

I løpet av et selskaps livssyklus vil det være nødvendig med en juridisk helsesjekk. En gjennomgang og vurdering av selskapets juridiske tilstand og det juridiske grunnlaget selskapet driver sin virksomhet på. 

En juridisk helsesjekk med advokat kan være spesielt relevant ved etablering av selskap, endringer i lovgivningen eller ved behov for å oppdatere eksisterende avtaler og retningslinjer. Vi hjelper til med gjennomgang av selskapets stiftelsesgrunnlag (vedtekter, aksjonæravtale o.l.), selskapets arbeidskontrakter og HR-ansvar samt kunde- og leverandøravtaler.

Vi analyserer grunnlaget og definerer eventuelle avvik og utbedringsbehov. I samarbeid med selskapet utarbeides en handlingsplan for å oppfylle selskapets juridiske behov fremover. En juridisk helsesjekk inkluderer et innledende telefonmøte på inntil 30 min, gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon oversendt fra klient, juridisk vurdering og utarbeidelse av et skriftlig notat. 

Fight Higres

Gjennomfør en juridisk helsesjekk med advokat

Få hjelp av våre dyktige advokater til å få orden på selskapets juridiske tilstand. 

Juridisk helsesjekk for selskaper