Konfidensialitetsavtale

Dersom du trenger å dele forretningshemmelig informasjon med en ekstern part eller hvis begge parter skal dele kritisk informasjon med hverandre, trenger dere en konfidensialitetsavtale eller en fortrolighetsavtale, ofte omtalt som non-disclosure agreement, med forkortelsen NDA

Beskytt selskapets hemmeligheter gjennom avtalen og beskriv hvorfor dere deler informasjonen. Angi hvor lenge konfidensialiteten skal gjelde, og om partene skal betale eventuelle sanksjoner (bøter) ved brudd på avtalen.

Hvorfor konfidensialitetsavtale?

En konfidensialitetsavtale eller en fortrolighetsavtale beskytter intern informasjon og forretningsideer i bedriften.

Det er mange situasjoner der bedriften må dele sensitiv informasjon, og med en slik avtale på plass beskyttes misbruk av selskapsinformasjon.

Konfidensialitetsavtale