Konsulentavtale

Brukes når du skal engasjere en uavhengig konsulent eller hvis du selv er konsulent og trenger å utarbeide en konsulentavtale (også kalt oppdragsavtale) for langvarige eller enkeltstående oppdrag. Konsulentavtalen regulerer forholdet mellom en uavhengig oppdragstaker og en oppdragsgiver, i motsetning til en ansettelsesavtale som brukes for arbeidsgiverens egne ansatte.

Med våre digitale verktøy kan du regulere selve oppdraget og bl.a eierskapet til immaterielle rettigheter, fastsettelse av godtgjørelse, eventuelle bøter og størrelsen på bøtesummen, med mer.

Produsert i samarbeid med Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Digital avtale
kr 2995
Snakk med en advokat
-

kr 2995

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 8990

Kontakt advokat

Hvorfor opprette en konsulentavtale?

Hvis du selger tjenester eller hvis bedriften din påtar seg ulike oppdrag av varierende varighet, bør du utarbeide en konsulentavtale. Selv om du ikke kaller deg selv for konsulent, omfatter konsulentavtalen nettopp salg av tjenester og oppdrag.

Formålet med avtalen er å definere oppdragets omfang, hvordan det skal gjennomføres, godtgjørelsen og hva som gjelder ved endringer eller forsinkelser.

I en konsulentavtale kan man også tydeliggjøre hvem som skal ha rettighetene til arbeidsresultatet og også begrense retten til å påta seg konkurrerende oppdrag.

Konsulentavtalen dekker uforutsette hendelser og gir partene muligheten til å velge hvilke regler som skal gjelde, slik at risikoen for avtalen reduseres.

Konsulentavtale

Digital avtale
kr 2995
Snakk med en advokat
-

kr 2995

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 8990

Kontakt advokat