Leieavtale for kontorplasser

Når du ønsker å leie ut kontorplasser eller hvis bedriften din ønsker å leie kontorplasser, må en leieavtale opprettes. I en leieavtale for kontorplasser er det viktig å regulere spørsmål knyttet til nøyaktig hva som er inkludert i avtalen.

Dette kan inkludere størrelsen på arealet, antall plasser, eventuelle fellesarealer som kan inkluderes, og inventar som er tilgjengelig. Avtalen bør også klargjøre beløpet som skal betales i leie, betalingsfrekvensen, hvor lenge plassene skal leies, og vilkårene for oppsigelse og vedlikehold.

Produsert i samarbeid med Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Hvorfor leieavtale for kontorplasser?

En leieavtale sikrer at begge parter er enige om vilkårene for leien. I avtalen blir det avtalt hva som er inkludert i leien, leieprisen, og når leien skal betales.

Betingelser for oppsigelse bør også klargjøres tydelig for å skape forutsigbarhet for både leietaker og utleier.

Hvis det er flere forskjellige virksomheter i lokalene, kan det være lurt å inkludere en taushetsklausul i leieavtalen.

Leieavtale for kontorplasser