Nedbemanning

Opplever selskapet økonomisk nedgang som krever kostnadskutt eller har det blitt gjort en teknologisk endring som reduserer behovet for manuelt arbeid? Det er viktig at arbeidsgiver følger lovens krav ved nedbemanning for å unngå mulige konflikter og søksmål. Våre advokater kan bidra til å utføre nedbemanningsplaner som er rettferdige og i samsvar med gjeldene lover og regler. 

Med en advokat på laget ved beslutning om nedbemanning kan du være sikker på at prosessen er i tråd med gjeldene lover og regler. Våre advokater kan vurdere arbeidsrettslige forpliktelser og risikoer knyttet til oppsigelse av ansatte. Våre advokater kan også representere deg i eventuelle forhandlinger med fagforeninger eller ansattes representanter. 

Fight Higres

Nedbemanning

Snakk med våre forretningsadvokater om nedbemanning. 

Nedbemanning