Rådgivning rundt oppsigelser

Det kan være en vanskelig prosess for både arbeidsgiver og arbeidstaker når en beslutning om oppsigelse skal tas. Snakk med en av våre dyktige advokater for å få konkrete råd i nettopp din sak. 

For noen arbeidsgivere kan det oppleves veldig vanskelig å navigere seg gjennom en oppsigelse. Med en advokat på laget kan du få hjelp til å vurdere de arbeidsrettslige aspektene som for eksempel riktigheten av oppsigelsesgrunnlaget og prosedyren for oppsigelse. 

Med en god rådgivning rundt oppsigelse i bunn kan risikoen for rettstvister minimeres og du kan sikre at oppsigelsen gjennomføres på en rettferdig måte. 

Fight Higres

Rådgivning rundt oppsigelser

La våre advokater hjelpe deg å ta riktige avgjørelser rundt oppsigelse. 

Rådgivning rundt oppsigelser