Ektepakt

Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellene har felleseie med mindre noe annet er avtalt. Hvis ektefellene ønsker å ha særeie helt eller delvis må dette avtales i ekteskapsform. Dette gjelder bl.a. avtaler om endringer av fellesordningen og gaver mellom ektefeller. 

  • Med en ektepakt kan du bl.a. bestemme at enkelte eiendeler ikke skal deles med ektefellen ved skilsmisse.
  • En ektepakt er gyldig mellom ektefellene, men skal den få rettsvern mot ektefellenes kreditorer må den tinglyses i Ektepaktsregisteret i Brønnøysund.

kr 5490

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat

Hvorfor ektepakt?

Ektepakt blir ofte oppfattet som noe uromantisk, men egentlig er det motsatt.
Hensikten med et slikt dokument er å skissere hvordan eiendom og andre eiendeler skal deles ved dødsfall eller skilsmisse. En ektepakt kan for eksempel beskytte ektefellenes særeie og avklare forventninger til økonomisk ansvar og eierskap under forholdet. 

Ofte stilte spørsmål

Hva kreves for at ektepakten skal være gyldig?

Følgende formkrav må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig: 

  • Ektepakten må være skriftlig
  • Ektefellene må samtidig og i nærvær av to vitner underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift
  • Vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er til stede
  • Vitnene må være myndige og ved full sans og samling

Hva er særeie?

Særeie er formue som eies av én ektefelle og skal ikke deles ved skilsmisse. Særeie kan avtales i ektepakt mellom ektefellene, i testament av arvelater eller av giver i gavebrev. 

Hva kan avtales i en ektepakt?

I en ektepakt kan man bl.a. avtale at alt eller deler av det man eier skal være særeie, om særeie skal bortfalle eller bestå ved død, om lengstlevende skal ha anledning til å sitte i uskiftet bo med førstavdødes særeie eller overføre verdier mellom ektefellene som gaver. 

Couple

Ektepakt

Når du skriver ektepakt med oss, vet du at den vil være tilpasset din spesielle situasjon og omstendigheter.

Ektepakt

En ektepakt er det viktigste og nødvendige dokument hvis ektefellene ønsker en annen formuesordning enn det som følger av lovens regler. Hos oss kan du få hjelp av en advokat som gjør jobben for deg. 

kr 5490

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat