Veileder

For mange kan det vær ubehagelig å oppdage hva man faktisk har av plikter og rettigheter når man går gjennom en krevende situasjon; eksempelvis dersom man flytter sammen for første gang eller opplever et dødsfall i familien. Det er også vanskelig å håndtere slike situasjoner når det er mange følelser involvert. Heldigvis er det sånn at mange av løsningene finnes allerede i jussen, og i lovene og reglene i samfunnet. Med de riktige juridiske avtalene kan man unngå problemer.

Family 3

Bruk vår veileder til å få svar på dine spørsmål

Nedenfor er en del informasjon knyttet til familie- og arverett som svarer på de mest vanlige spørsmålene rundt de forskjellige temaene.