Testament

Testament

Testament dame og mann på kjøkkenet

Hva er et testament?

Et testament er et dokument som forteller hva som skjer med eiendelene dine når du dør. Det er en fin måte å vise de etterlatte omsorg på. Du kan eksempelvis testamentere bort midler for å sikre økonomisk fleksibilitet eller eiendeler med affeksjonsverdi for å fortsatt kunne være en glede for andre. Et testament er også et utmerket arveplanleggingsverktøy.

Hvem bør opprette et testament?

Et testament er viktig å opprette for alle arvelatere, men i noen tilfeller er det helt avgjørende at et testament ligger til grunn. Eksempelvis gjelder dette samboere. Arveloven gir samboere lite eller ingen arv. Samboere som ikke har – eller venter – felles barn må ha testament for å arve noe fra hverandre. De har heller ikke rett til å sitte i uskifte dersom en av dem går bort. Har man som samboer bodd sammen i mer enn 5 år kan man likevel ha rett på en arv som tilsvarer 4G, men dette må testamenteres.

Dersom man er samboer med felles barn kan man sikre seg en arv tilsvarende 4G, men dette er eksempelvis ikke nok til å kjøpe ut resten av felles bolig. Man har også rett til å sitte i uskifte etter den avdøde, men dette begrenses til felles bolig med innbo, bil og eventuell fritidsbolig med innbo. Man vil her også ta over hele gjeldsansvaret til avdøde samboer og ikke kun gjelden for eiendelene man overtar.

Et annet eksempel som er særlig utsatt er ektefeller med særkullsbarn. Særkullsbarn kan nekte gjenlevende ektefelle å sitte i uskiftet bo.

Hva bør testamentet mitt inneholde?

Det er meget viktig at et testament ikke er tvetydelig. Det vil tolkes etter din død og da har du ikke mulighet til å forklare hvordan du egentlig ønsket en viss fordeling. Med et klart og tydelig testament kan du unngå konflikter og stridigheter i arveoppgjøret.

Det kan alltids være lurt å innlede testamentet med et formål. Eksempelvis at man ønsker å likedele mellom barna tross for at et barn tidligere har fått hjelp til å kjøpe bolig. Det er også viktig å skrive om man er samboer, gift, skilt eller om man sitter i uskiftet bo. Alle slike detaljer bestemmer hva man har lov til å testamentere bort.

Hvordan skriver jeg et testament?

I utgangspunktet kan man skrive et testament selv, men ettersom arveloven stiller mange krav til utforming, innhold, måten det opprettes på og hvordan det signeres kan det være lurt å gjøre det skikkelig. Er ikke alle kriteriene til et testament oppfylt kan det bli erklært ugyldig.

Du kan enkelt opprette et testament ved å bruke Lexlys digitale verktøy eller snakke med en av våre advokater over telefon- eller videomøte.

Vårt digitale verktøy er dynamisk og stiller de samme spørsmålene som en advokat hadde stilt. Testamentet utformes basert på svarene dine og tilpasses dine behov så langt det lar seg gjøre. Testamentet oppfyller selvfølgelig også alle arvelovens formelle krav. Etter at du har ferdigstilt den vil den lagres i Min Lexly og du vil kunne laste den ned som pdf. Du kan alltids teste det digitale verktøyet og se hvordan det fungerer. Betalingen skjer først under det siste steget

Testament

Er ikke et gjør-det-selv testament noe for deg, kan du alltids skrive dette med av våre flinke advokater.

Snakk med oss om testament

Er du enslig, gift, samboer, har du barn eller ikke er det uansett viktig å ha et testament.

 

Testament Ensidig

Alle burde ha et testament – uansett situasjon. Skriv et selv med Lexlys digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som vil gjøre det for deg. 

Les mer Om Testament Ensidig
Digital avtale
kr 2790
Snakk med en advokat
kr 0

kr 2790

På kort tid kan du skrive et juridisk korrekt testamente

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 7990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon- eller videomøte

Avtal møte med advokat