Gavebrev

Gavebrev

champagne

Hvorfor du bør opprette et gavebrev

Det er en stor glede å både gi og motta en gave, men er denne av stor verdi bør du opprette et gavebrev. Med det i bakhånd vil både gavegiver og gavemottaker få bedre oversikt og det vil sikre færre misforståelser eller konflikter i fremtiden. 

Et gavebrev kan inkludere alle type gaver. Det kan dreie seg om pengebeløp, verdipapirer, eiendom eller andre eiendeler av verdi. Dette er ofte eiendeler som blir gitt bort som forskudd på arv. Tross for at det er en del likheter mellom gave og forskudd på arv er det likevel en vesentlig forskjell mellom dem:  

En ren gave skal holdes utenfor arveoppgjøret når gavegiveren har gått bort. 

Forskudd på arv er en gave som skal hensyntas i fremtidig arv. 

 

Gave og forskudd på arv

Reglene rundt arveforskudd har blitt strammet inn i senere tid med den nye arveloven. Dermed er gavebrev blitt enda viktigere å opprette. 

Er du forelder med flere barn ønsker du som regel ikke å forskjellsbehandle mellom dem. Du vil kanskje hjelpe barna med å komme inn på boligmarkedet eller betale for studier i utlandet. Problemet er at de oftest ikke trenger hjelp på samme tid. 

Forskudd på arv har derfor vært en fin måte å løse slike problemstillinger på. Har eksempelvis ett av to barn mottatt en million kroner i forskudd på arv på et tidspunkt før forelderen har gått bort, skal vedkommende motta tilsvarende mindre i det endelige arveoppgjøret etter at forelderen har gått bort. 

Ønsker man derimot å gi bort verdier som en ren gave, slik at det ikke skal avkortes i fremtidig arv, kan man spesifisere dette i et gavebrev. 

Endringer i arveloven

Tidligere har arveloven vært slik at at gavegiver kan når som helst bestemme at en gitt gave skal anses som forskudd på arv. Eksempelvis kan en giver bestemme i et testament fra 2020 at en gave gitt i 1990 skal behandles som forskudd på arv. Det hadde heller ikke vært et krav for arvingen å vite om dette før testamentet leses opp. 

Den nye arveloven er imidlertid litt mer spisset. En gave skal kun anses som forskudd på arv hvis dette blir satt som en betingelse når gaven gis. Loven presiserer også at dette bør være skriftlig og gjøres kjent for resterende livsarvinger. Dermed er det alltid lurt å opprette et gavebrev hvor dette tydelig fremkommer og at man samtidig deler dette med de andre arvingene. 

Viktig å tenke på når du oppretter et gavebrev

 

En krone i dag er ikke like mye verdt som en krone i morgen. Tilbake til eksempelet med det ene barnet som fikk en million kroner i dag så vil barn nummer to måtte motta en annen sum for å sikre likebehandling. I et gavebrev kan man presisere at man ønsker å indeksregulere verdien av gaven ved arveoppgjøret for prisvekst. Det samme gjelder for eiendom, da kan man presisere at man ønsker å regulere etter en eiendomsindeks. 

Som forelder kan man ha et ønske om å gi barna sine en gave, eksempelvis en hytte. Dette sikrer imidlertid ikke at hytten blir barnets særeie ved et dødsfall. 

I et gavebrev kan giver bestemme at gaven skal anses som særeie for mottaker. Med denne presiseringen vil gaven uansett være særeie for mottaker, tross for at det ikke er opprettet en ektepakt. Har du som forelder gitt bort en hytte til et barn med pålegg om særeie, vil ikke ektefellen kunne overta denne hytten dersom ditt barn faller fra først. I dette tilfellet vil hytten fordeles som arv og eventuelle barnebarn får rett til å overdra eiendommen. 

Selv om du kan bestemme mye over hvordan arven etter deg skal fordeles så er det likevel noen deler du ikke kan legge føringer på. Pliktdelsarven er den arven som du ikke kan gi til andre enn livsarvingene dine. I utgangspunktet er den satt til 2/3 av arven etter deg eller 15G (ca. 1 million kroner) per arving i henhold til den nye loven. 

Det kan tenkes at pliktdelsarven er gjort opp hvis en av arvingene har mottatt et forskudd på arv på 1 million, men dette stemmer ikke. Det hadde vært tilfellet dersom det ble tydeliggjort i et gavebrev at gaven er ment som forskudd på pliktdelsarven og arvingen har signert på at hen aksepterer dette. Kun da kan det sies at pliktdelsarven er gjort opp. 

 

Ønsker du hjelp til å sette opp et gavebrev  eller har andre spørsmål? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater her.

Du kan også skrive et gavebrev med vårt digitale verktøy Kom i gang.

Gavebrev

Når du ønsker å gi en verdifull gave, er det også verdifullt å skrive et gavebrev. Du kan gjøre det selv med vårt digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som vil gjøre jobben for deg.

Les mer Om Gavebrev
Digital avtale
kr 1890
Snakk med en advokat
kr 0

kr 1890

På 10 minutter kan du skrive et juridisk korrekt gavebrev

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 4490

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videokonferanse. Ingen kjøpskrav.

Avtal møte med advokat