Samboeravtale

Alt om samboeravtale

Couple Bed 2

Samboere

Folk flest tenker ikke over forskjellene mellom samboere og ektefeller i hverdagen, men for samboere finnes det ingen samboerlov slik som det finnes for ektefeller. Dermed er det ekstra viktig at man har sikret seg gjennom en samboerkontrakt slik at man ikke står tomhendt dersom det verste skulle skje. 

Det økonomiske forholdet

Siden det ikke finnes en overordnet samboerlov, reguleres formuesforholdet mellom samboere av formuerettslige prinsipper. Dette betyr at det er er eiendomsretten til eiendelen som er avgjørende i et oppgjør; det du har tatt med deg inn og det du har anskaffet under samboerforholdet er det du eventuelt tar med deg ut. 

Dette er altså rake motsetningen til formuesordningen mellom ektefeller hvor partene deler det aller meste (felleseie) med hverandre. I et ekteskap har ikke eierskapet samme betydning.

For å sikre forutsigbarhet og økonomisk trygghet i samboerskapet er det viktig å opprette en samboerkontrakt.

Rettigheter som samboere

Samboere har ikke samme rettigheter som ektefeller har. Det er flere tilfeller hvor det er særdeles viktig at samboere har gode avtaler i bakhånd for å få et visst vern. 

Arv

Samboeres arverett er veldig begrenset. Hovedregelen er at samboere har ingen rett til arv. Samboere som har vært sammen i over 5 år kan testamentere 1/3 til hverandre. Det holder altså ikke å bare skrive en samboeravtale, i dette tilfellet er det nødvendig å skrive et testament også. 

Er du samboer med felles barn - eller venter felles barn, har den gjenlevende samboeren rett til arv og rett til å sitte i uskiftet bo. I dette tilfellet har gjenlevende rett til å arve 4G. Denne arveretten går foran livsarvingers pliktdelsarv. Når det kommer til å sitte i uskifte så gjelder dette for felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo så lenge disse var for felles bruk. Dersom andre eiendeler også skal inngå i uskifte kreves det testamentarisk bestemmelse. Reglene for uskifte gjelder for øvrig ikke dersom avdøde hadde særkullsbarn. For å sitte i uskiftet bo med samboer som hadde særkullsbarn, må avdødes særkullsbarn samtykke til dette. 

Skattefradrag

Ektefeller kan fritt fordele fradrag og inntekter seg imellom. Samboere har ikke samme rettigheter her. Dersom de skal fordele annerledes må det være dokumentert skriftlig.

Det er særlig rentefradraget som samboere bør være obs på. Ofte kan fradragene være ført på den ene samboeren, gjerne den som er registrert som hovedlåntaker i banken. I det tilfellet vil den ene samboeren få hele rentefradraget. Resultatet kan ofte bli at den som har fått rentefradraget får skattepenger til gode mens den andre må betale restskatt. 

Et annet eksempel er at begge har fått rentefradrag men at summene ikke stemmer. Skatteetaten tar utgangspunkt i at man er ansvarlig for halvparten av lånet og rentefradraget fordeles med en halvpart hver mellom samboerne. Det er ikke alltid dette stemmer. Noen samboere kan ha en annen eierbrøk enn 50/50 og dermed en annen fordeling av lånet. 

Samboere kan også oppleve at foreldrefradraget blir feil og at bare den ene forelderen får dette registrert. 

Foreldrefradraget kan også deles mellom samboerne, men da må du selvfølgelig huske å endre hos begge to. 

 

 

Samboeravtale

Hos Lexly kan du veldig enkelt selv skrive en samboeravtale med vårt digitale verktøy. Til fast pris. Et individuelt skreddersydd dokument lages i henhold til din spesielle situasjon. Tjenesten er kvalitetssikret av advokat. Du kan også få hjelp av våre advokater som gjør jobben for deg. Også det til fast pris. Vi hjelper deg!

Les mer Om Samboeravtale
Digital avtale
kr 1290
Snakk med en advokat
kr 0

kr 1290

Du kan enkelt skrive en juridisk korrekt samboeravtale.

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 7990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat