Samboeravtale

Forholdet mellom samboere er ikke regulert i lov slik som for ektefeller. Utgangspunktet er at
man eier det man selv har kjøpt, og at man er sameiere dersom man har kjøpt noe sammen.
Det avgjørende er derfor hvem som har betalt eller står på kontrakten. Ønsker du en annen
fordeling, må du opprette en samboeravtale.

  • Sikre en rettferdig fordeling av eiendom og eiendeler ved et eventuelt samlivsbrudd
  • Sikre økonomisk forutsigbarhet underveis i samlivet
  • Unngå konflikt under samlivet og ved et eventuelt samlivsbrudd

 

Produsert i samarbeid med Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Digital avtale
kr 1290
Snakk med en advokat
-

kr 1290

Du kan enkelt skrive en juridisk korrekt samboeravtale.

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 7990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat

Hvorfor samboeravtale?


Forholdet mellom samboere er i liten grad juridisk regulert, og samboere har ingen beskyttelse etter lov slik som ektefeller. Det er derfor vanlig at et samlivsbrudd vil medføre store konflikter og en urettferdig økonomisk fordeling.

Med en samboeravtale kan dere sørge for en rettferdig fordeling av bolig og innbo ved et samlivsbrudd. Ved å skrive en samboeravtale kan dere unngå at en av partene stikker av med boligen eller hele boligens verdi, og dere kan sikre en rettferdig fordeling av deres øvrige eiendeler. Det er kun eiendeler som dere har kjøpt i fellesskap, som i utgangspunktet skal deles mellom dere ved et brudd.

Mange samboere har ikke en felles økonomi. Over tid kan dette føre til en urimelig økonomisk fordeling, ved at den ene samboeren bidrar i større grad. Det kan også være slik at dere har ulik inntekt, og at det derfor er rimelig at den ene samboeren skal bidra mer. For å sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av løpende utgifter og fellesutgifter, bør dere avtale dette i en samboeravtale.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg beholde boligen hvis jeg har betalt hele kjøpesummen og jeg er den eneste som står oppført på kontrakten?

I utgangspunktet vil boligen bli din i et slikt tilfelle, ettersom samboere eier det man selv har ervervet. Hvis du og din samboer har bodd sammen i lang tid er det mulige unntak fra dette utgangspunktet. Det kan for eksempel være tilfellet hvis din samboer har frigjort kapital for deg slik at du har hatt mulighet til å kjøpe
boligen, for eksempel ved å være hjemmeværende med barn over lang tid. Din samboer kan også få bruksrett til boligen hvis det foreligger sterke grunner som taler for dette. Dere burde derfor opprette en samboeravtale hvis du vil være sikker på at du får beholde boligen.

Hva er sameie?

Sameie innebærer at to eller flere personer eier noe sammen. Hvis du og din samboer har kjøpt bolig sammen, er dere sameiere. Samboere som er sameiere, er omfattet av sameigelova. Hvis dere ikke ønsker at boligen skal deles mellom dere ut fra eierandeler ved et brudd, må dere opprette en samboeravtale. Det er
kun eiendeler som er sameie mellom dere, altså som dere har kjøpt sammen, som skal deles ved et brudd.

Hvilke andre avtaler kan være nødvendige?

Ved siden av en samboeravtale, bør dere opprette et testament hvor man tilgodeser hverandre. Dette gjelder særlig for samboere uten felles barn, ettersom disse ikke har arverett etter arveloven. Hvis dere har kjøpt bolig sammen og eier en halvpart hver, men en av partene har bidratt med større egenkapital eller mer lån enn den andre, kan det også være aktuelt å opprette et gjeldsbrev. Et gjeldsbrev er et skriftlig løfte om å betale pengene tilbake.

Couple

Samboeravtale

Med en samboeravtale kan dere sørge for en rettferdig fordeling av bolig og innbo ved et samlivsbrudd.

Samboeravtale

Hos Lexly kan du veldig enkelt selv skrive en samboeravtale med vårt digitale verktøy. Til fast pris. Et individuelt skreddersydd dokument lages i henhold til din spesielle situasjon. Tjenesten er kvalitetssikret av advokat. Du kan også få hjelp av våre advokater som gjør jobben for deg. Også det til fast pris. Vi hjelper deg!

Digital avtale
kr 1290
Snakk med en advokat
-

kr 1290

Du kan enkelt skrive en juridisk korrekt samboeravtale.

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 7990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat