Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

Eldre mann og dame fremtidsfullmakt

Hvem skal representere deg dersom du ikke lenger er i stand til det selv?


Med en fremtidsfullmakt kan fullmaktsgiver, altså deg selv, bestemme hvem som skal håndtere dine økonomiske og personlige forhold dersom din funksjonsevne svekkes. Satt på spissen kan man si at det er din siste sjanse til å mene noe om hvordan du ønsker at din fremtidige tilværelse skal være dersom du ikke er i stand til å bestemme dette selv.

Hva er en fremtidsfullmakt?


En fremtidsfullmakt er et dokument som gir en eller flere personer som du velger ut juridiske rettigheter til å ta hånd om dine forhold i fremtiden, dersom din funksjonsevne svekkes. Selv om du lager en fremtidsfullmakt i dag, vil den kun tre i kraft dersom du ikke lenger kan ivareta deg selv. Du kan kreve at det skal foreligge en legeerklæring før en eventuell fremtidsfullmakt skal gjøres gyldig.

Hvorfor bør jeg lage en fremtidsfullmakt?


Det er en vanlig misforståelse at en ektefelle, et voksent barn eller en annen nærstående skal få retten til å ta seg av de viktige praktiske forholdene som gjelder bl.a økonomi, dersom du skulle bli utsatt for en ulykke eller bli syk. Det er imidlertid ikke noe automatikk i det.

Dersom du ikke på forhånd har opprettet en fremtidsfullmakt vil Fylkesmannen oppnevne en verge for deg. Oftest er dette din ektefelle. Har du ikke ektefelle eller voksne søsken kan du risikere at vergen blir en fremmed. Det er også veldig begrenset hva en oppnevnt verge kan gjøre for deg tross for at vedkommende er nær familie. En verge kan eksempelvis ikke låne, ikke pantsette eller dele ut arv på dine vegne.

Når bør jeg opprette en fremtidsfullmakt?


En fremtidsfullmakt bør opprettes før det er behov for en fremtidsfullmakt. Ingen kan ta hånd om dine forhold uten en fullmakt. Eksempelvis er det alltid lurt å skrive en fremtidsfullmakt dersom du vet at du har har demens eller andre sinnslidelser i familien. Den må altså skrives mens du er frisk nok til å ha samtykkekompetanse. Samtidig er det slik at det er umulig å forutse når en ulykke eller en plutselig alvorlig sykdom skulle inntreffe. En fremtidsfullmakt bør opprettes uavhengig av livssituasjon og alder.

Hvordan lager jeg en fremtidsfullmakt?


Du kan enkelt utarbeide en fremtidsfullmakt ved å bruke Lexlys digitale verktøy eller sammen med en av Lexlys advokater over telefon- eller videomøte.

Vårt digitale verktøy er dynamisk og stiller de samme spørsmålene som en advokat hadde stilt. Fullmakten utformes basert på svarene dine og tilpasses dine behov så langt det lar seg gjøre. Fullmakten vår oppfyller selvfølgelig også alle lovens formelle krav. Etter at du har ferdigstilt den vil den lagres i Min Lexly og du vil kunne laste den ned som pdf. Du kan alltids teste det digitale verktøyet og se hvordan det fungerer. Betalingen skjer først under det siste steget!

Se hva våre brukere sier

"Enkel og ukomplisert digital opprettelse"

 

"Lett å fylle ut. Fint med laging av fullmakten i tilknytning til mitt kundeforhold i banken"

 

Vær oppmerksom på at dette er en generell artikkel om fullmakt. For å få mer detaljert informasjon om hvordan du bør opptre i akkurat din situasjon, kontakt våre advokater.

Fremtidsfullmakt Ensidig

Hos Lexly kan du selv skrive fremtidsfullmakt med vårt digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som skal gjøre jobben for deg. Begge tjenestene kan kjøpes til fast pris. Trygg, sikker og juridisk korrekt.

Les mer Om Fremtidsfullmakt Ensidig
Digital avtale
kr 2390
Snakk med en advokat
kr 0

kr 2390

På kort tid kan du skrive en juridisk korrekt fremtidsfullmakt

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat

Andre har også lest