Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt, testament og oppbevaring

Fremtidsfullmakt blomster

Bestem hvem som skal representere deg når du ikke lenger kan gjøre det selv. 

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta beslutninger på dine vegne når du ikke lenger er i stand til det selv. En fremtidsfullmakt er et godt alternativ til en oppnevnt verge. 

Forsikre deg om at arven etter deg fordeles slik du ønsker

Dersom du ønsker en annen fordeling av arv enn det arveloven tilsier bør du ha et testament. Testamentet må oppfylle alle formkrav for å være gyldig, men utover det bør det også inneholde en veldig tydelig ordlyd. Arveloven har noen regler som regulerer hvordan man kan tolke tvetydelige testamenter, men det er ikke alltid det er mulig å løse tolkningsproblemer. Det kan i verste fall føre til at testamentet ikke følges. 

Hva er poenget med et testament ingen finner igjen? 

Den som skriver et testament, en testator må sørge for at testamentet blir oppbevart på et sikkert sted. Den beste løsningen for oppbevaring av testament er å oppbevare det i tingretten. På denne måten kan du være sikker på at det ikke havner i feil hender eller blir borte. Da kan du også forsikre deg om at det blir lagt frem for arvingene når den tid kommer. Tingretten tar et gebyr for oppbevaring som per 2024 er på 1 201 kroner.

For å oppbevare testament i tingretten, er det viktig å huske at:

 

  • testamentet må være i original
  • du må legge ved et signert følgebrev hvor det framgår at du ønsker å oppbevare testamentet ditt i tingretten
  • du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon med bilde og signatur

Fremtidsfullmakt Ensidig

Hos Lexly kan du selv skrive fremtidsfullmakt med vårt digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som skal gjøre jobben for deg. Begge tjenestene kan kjøpes til fast pris. Trygg, sikker og juridisk korrekt.

Les mer Om Fremtidsfullmakt Ensidig
Digital avtale
kr 2390
Snakk med en advokat
kr 0

kr 2390

På kort tid kan du skrive en juridisk korrekt fremtidsfullmakt

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat