Fremtidsfullmakt Ensidig

  • En fremtidsfullmakt er et dokument hvor du kan bestemme hvem som skal ha rett til å ta økonomiske og personlige avgjørelser for deg hvis du ikke lenger er i stand til det på grunn av sinnslidelse, demens eller annen alvorlig sykdom. 
  • En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte offentlig vergemål. Det gir deg større grad av selvbestemmelse etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser (økonomiske og/eller personlige forhold). 

Produsert i samarbeid med Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Digital avtale
kr 2390
Snakk med en advokat
-

kr 2390

På kort tid kan du skrive en juridisk korrekt fremtidsfullmakt

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

Alle bør opprette en fremtidsfullmakt dersom man skulle blitt utsatt for en hendelse som gjør at man ikke lenger er i stand til å bestemme over egne forhold, kan man likevel sikre at ens ønsker og preferanser oppfylles gjennom en fremtidsfullmakt. 

Eksempelvis kan det dreie seg om disposisjon av bolig. Man kan bestemme at fullmektig har rett til å leie ut ens bolig hvis man er midlertidig ute av stand til å bo der selv, eller eventuelt selge den hvis det er gitt at en aldri kommer til å bo der igjen. Man kan også bestemme hvordan pengene fra salget skal forvaltes videre, for eksempel at de gis som forskudd på gaver og arv til barn og barnebarn. 

Fremtidsfullmakten kan gjelde økonomiske og personlige forhold, men ikke forhold av særlig personlig karakter som for eksempel å stemme ved valg eller donere organer.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Fullmaktsgiver må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. 

Hvem kan være fullmektig?

Fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes og fullmektigen kan selv ikke ha verge. Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. 

Fullmektigen bør være en person du har tillit til, for eksempel ektefelle, samboer, barn, søsken eller en nær venn. 

Det er viktig at fullmektigen er informert og har akseptert å være fullmektig. 

Hva kreves for at en fremtidsfullmakt skal være gyldig?

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig må følgende kriterier oppfylles: 

  • Fullmaktsgiveren må samtidig og i nærvær av to vitner underskrive fullmakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift 
  • Fullmakten må undertegnes av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt
  • Vitnene må ha fylt 18 år
  • Vitnene må ha forstått betydningen av å undertegne
  • Fullmektigen selv, dens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitner
Trygghetskollen Main Picture Lowres Dontshare

Fremtidsfullmakt

Et dokument alle burde ha. Du vet aldri når du kan trenge en fremtidsfullmakt. Den dagen det trengs er du takknemlig for at den er der.

Fremtidsfullmakt Ensidig

Hos Lexly kan du selv skrive fremtidsfullmakt med vårt digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som skal gjøre jobben for deg. Begge tjenestene kan kjøpes til fast pris. Trygg, sikker og juridisk korrekt.

Digital avtale
kr 2390
Snakk med en advokat
-

kr 2390

På kort tid kan du skrive en juridisk korrekt fremtidsfullmakt

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat