Fremtidsfullmakt for ektefeller og samboere

  • Bestem hvem som skal ha rett til å ta økonomiske og personlige avgjørelser for deg senere i livet, hvis du ikke lenger er i stand til det selv.
  • En fremtidsfullmakt fungerer som et alternativ til verge. 
  • Som en ekstra sikkerhet identifiserer du deg med BankID når du skriver fremtidsfullmakt på nett hos oss.

kr 8990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat

Hvor­for full­makt?

En fullmakt er nødvendig når du vil gi noen rett til å gjøre noe i ditt navn. Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ha rett til å ta avgjørelser for deg senere i livet, dersom du ikke lenger er i stand til det selv. Fremtidsfullmakten kan gjelde økonomiske og personlige forhold, men ikke forhold av særlig personlig karakter som for eksempel å stemme ved valg eller donere organer.

Fremtidsfullmakten fungerer som et alternativ til verge. Verger og forvaltere skal melde fra til Statsforvalteren en gang i året, og Statsforvalterens samtykke kreves for enkelte tiltak, for eksempel ved salg eller kjøp av eiendom eller sameie.

Med en fremtidsfullmakt lar du i stedet den du gir fullmakten ta de avgjørelsene han eller hun anser som best for deg.

Som en ekstra sikkerhet identifiserer du deg med BankID når du skriver fullmakten på nett hos oss.

Ofte stilte spørsmål

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Det er fullmakten som avgjør når en fremtidsfullmakt trer i kraft og det er på det tidspunktet den som har gitt fullmakten blir ute av stand til å styre sine saker på grunn av sykdom, demens eller svekket helse.

Hva kreves for at fullmakten skal være gyldig?

For at fremtidsfullmakten skal være gyldig, må den oppfylle visse såkalte formkrav. Fullmakten skal være skriftlig og undertegnet av to vitner samtidig. I fremtidsfullmakten skal det også fremgå hvem som er fullmaktshavere, hvilke forhold fullmakten omfatter, og hvilke andre vilkår som skal gjelde.

Hva kan en fremtidfullmakt gjelde?

Du som fullmaktsgiver kan selv bestemme hva fremtidsfullmakten skal gjelde. For eksempel betale regninger, husleie eller håndtere banksaker. I følge loven kan fremtidsfullmakten imidlertid ikke gjelde å stemme ved valg, donere organer og andre forhold av særlig personlig karakter.

Couple Middleage Dontshare

Fremtidsfullmakt

Et dokument alle burde ha. Du vet aldri når du kan trenge en fremtidsfullmakt. Den dagen det trengs er du takknemlig for at den er der.

Fremtidsfullmakt for ektefeller og samboere

Hos Lexly kan du selv skrive fremtidsfullmakt med vårt digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som skal gjøre jobben for deg. Begge tjenestene kan kjøpes til fast pris. Trygg, sikker og juridisk korrekt.

kr 8990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat