Økonomisk oppgjør i forbindelse med samlivsbrudd

Det er ingen lov som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Det avgjørende ved et brudd er derfor hvem som eier hva. Utgangspunktet er at man tar med seg ut av forholdet det man tok med inn og det man selv har anskaffet under samboerforholdet. Hver av samboerne beholder sine egne gjenstander og sin egen gjeld.

  • Unngå en urimelig fordeling
  • Sørg for at du kommer ut av samlivet med de eiendelene du har krav på

fra kr 10990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat

Samboeroppgjør


Når man går fra hverandre etter et samliv, oppstår det en rekke spørsmål i forbindelse med det økonomiske oppgjøret. Hvis dere ikke tidligere har opprettet en samboeravtale, kan oppgjøret fort bli urimelig for den ene parten. Man sitter da gjerne igjen med spørsmål om hvordan man skal fordele verdier og eiendeler, og om man kan stille vederlagskrav. 

Deling av eiendeler


Ved delingen av eiendeler, må det avgjøres om eiendelen eies i fellesskap eller ikke. Eiendeler som eies av begge parter skal deles mellom dere ut ifra eierandeler. Sameie kan oppstå når man erverver tingen sammen eller dersom det er avtalt, eller ved at den ene parten bidrar indirekte til kjøpet. Indirekte bidrag kan for eksempel bestå av at man betaler renter og lån på den andre samboerens lån, eller ved betaling av forbruksutgifter. Man kan også ha tilegnet seg rettigheter i eiendelen, typisk felles bolig, ved indirekte bidrag gjennom arbeid i hjemmet og pass av barn.


Vederlagskrav


Vederlagskrav innebærer at du ved et brudd kan ha krav på tilbakebetaling dersom du har beriket samboeren din under samlivet. Et slikt krav kan foreligger der du har tilført din samboer en økonomisk fordel av en viss størrelse, og der det er rimelig at du tilkjennes vederlag. Hvis du lurer på om du kan ha vederlagskrav
overfor din samboer, bør du rådføre deg med en advokat. 

Ofte stilte spørsmål

Retten til å overta felles bolig og innbo

I utgangspunktet vil boligen tilfalle den som eier den, eller deles mellom dere etter eierandeler hvis den eies i fellesskap. Etter husstandsfellesskapsloven kan en samboer i noen tilfeller få rett til å overta den felles boligen og innboet som begge parter eier sammen. Den ene samboeren kan også gis bruksrett til bolig
som den andre parten eier, dersom det foreligger «særlige grunner». Loven gjelder for de som har vært samboere i minst to år, eller for samboere som har, har hatt eller venter barn sammen.

Hva skal inngå i oppgjøret?

Det er kun eiendeler som eies i fellesskap mellom dere som skal inngå i oppgjøret, i tillegg til felles gjeld i tilknytning til disse eiendelene. Felles bolig omfatter også innbo som er kjøpt i fellesskap mens dere har vært sammen, for eksempel elektronikk, møbler og husholdningsapparater. Ting du eide før dere ble samboere eller som du selv har ervervet under samlivet, skal ikke deles.

Hva er risikoen ved ikke å lage en oppgjørsavtale?

Hvis dere ikke har opprettet en samboeravtale tidligere i forholdet, vil dette øke risikoen for krangel og uenigheter ved et brudd. For å sikre at du får beholde dine eiendeler og din del av det dere har anskaffet i fellesskap, anbefaler vi at dere oppretter en samboeravtale så tidlig som mulig i samlivet.

Separation Lowres

Økonomisk oppgjør i forbindelse med samlivsbrudd

Samlivsbrudd reiser juridiske problemstillinger knyttet til det økonomiske oppgjøret. Våre spesialiserte advokater bistår med formuesforholdet både før og etter brudd. 

Økonomisk oppgjør i forbindelse med samlivsbrudd

Når du går fra din partner er det lurt å lage en oppgjørsavtale tilpasset din situasjon og som setter en stopper for ditt økonomiske forhold. 

fra kr 10990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat