Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Ved en skilsmisse skal det foretas en deling av ektefellenes verdier og eiendeler. Dette kalles et skilsmisseoppgjør, og kan gjennomføres enten offentlig eller privat.

  • Nedtegn skriftlig hvem som skal få hva ved en skilsmisse
  • Unngå konflikter i fremtiden
  • Få hjelp av advokat for å sikre et rimelig skilsmisseoppgjør

fra kr 10990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon- eller videomøte.

Avtal møte med advokat

Skilsmisseoppgjør

 

Et skilsmisseoppgjør kan som hovedregel kreves når fylkesmannen har gitt separasjonsbevilling eller når det er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd et samlivsbrudd.

Når det skal skje et skilsmisseoppgjør, skal ektefellenes verdier deles. Det foreligger full avtalefrihet ved et privat skilsmisseoppgjør, men det vil ofte være vanskelig for partene å komme til enighet. Da kan man falle tilbake på reglene i ekteskapsloven. Et skilsmisseoppgjør bør dokumenteres skriftlig gjennom en
skifteavtale, slik at det ikke oppstår konflikter i ettertid.

Ved et skilsmisseoppgjør oppstår det gjerne mange juridiske spørsmål. Hvem som eier hva, avhenger av om ektefellene har felleseie eller særeie. Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellene har felleseie, med mindre særeie er avtalt ved ektepakt. Dette innebærer at hovedregelen ved et skilsmisseoppgjør er at ektefellenes samlede verdier skal deles likt etter at det er tatt ut verdier til dekning av gjeld. Unntak foreligger der ektefellene ved ektepakt har avtalt særeie eller der ektefellen(e) kan holde verdier utenfor delingen etter reglene om skjevdeling.

Lurer du på om du har verdier som kan holdes utenfor delingen ved et skilsmisseoppgjør, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat.

Ofte stilte spørsmål

Hva er deling ved skillsmisse?

Deling ved skilsmisse innebærer at ektefellene deler sin formue seg imellom. Delingen kan som hovedregel skje når det er gitt separasjonsbevilling eller når det er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Alle eiendeler skal inngå i delingen, med mindre ektefellen(e) har særeie- eller skjevdelingsmidler som skal holdes utenfor delingen.

Hva betyr særeie og felleseie?

Særeie og felleseie er betegnelser på ulike formuesordninger mellom ektefeller. Hvorvidt ektefellenes midler er særeie eller felleseie, har betydning for hvordan verdiene skal deles ved et skilsmisseoppgjør. Felleseie er midler som i utgangspunktet skal deles likt mellom ektefellene ved skilsmisseoppgjøret. Ved inngåelsen av ekteskap vil man som hovedregel ha felleseie som formuesordning, med mindre særeie avtales i ektepakt. Særeie innebærer at valgte gjenstandene og verdiene skal være unntatt fra delingen.

Hva er fordelen med skifteavtale?

En skifteavtale er en forutsetning for å inngå et nytt ekteskap, og den er et skriftlig bevis på at dere er ferdige med den økonomiske delingen. Hvis dere inngår en skriftlig skifteavtale, kan ikke ektefellen i ettertid angre seg og ønske å omgjøre delingen. I et slikt tilfelle er det høy terskel for å kunne sette avtalen til side.

Separation Lowres

Skifteavtale ved skilsmisse

Skifteavtaler inngås når man skal bli enige om det økonomiske oppgjøret ved en skilsmisse. Skrifteavtaler er bindende når de først er inngått, og den vil da erstatte rettighetene ektefellene har etter ekteskapsloven. Selv om det er full avtalefrihet ved et skilsmisseoppgjør, anbefaler vi å få bistand fra en advokat for å unngå uklarheter eller urimelige avtaler.

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

For å unngå unødvendig usikkerhet og potensiell tvist kan du alltids engasjere en av våre advokater for å utarbeide en presis skifteavtale. 

fra kr 10990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon- eller videomøte.

Avtal møte med advokat