Sameieforhold

Å kjøpe båt sammen med vennen din, eller eie fritidsboligen sammen med søsken har mange fordeler så lenge du er enig. Ta vare på forholdet ditt og unngå unødvendige konflikter ved hjelp av en sameieavtale.

  • Du kan regulere vilkårene for sameie, for eksempel hvordan kostnader skal fordeles, hvordan bruken av eiendelen skal være og hvordan felleskostnader skal dekkes.
  • Med en skriftlig avtale blir det enkelt å gjøre det man har blitt enige om.

kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat

Hvorfor sameieavtale?

Ved å regulere vilkårene for sameie er det mulig å unngå unødvendige konflikter og uklarheter. I sameieavtalen kan du avklare hvordan bruken av eiendelen skal se ut, hvordan kostnadene skal fordeles, hvilke typer kostnader som skal prioriteres fremfor andre og om én person skal ha hovedansvaret for at fakturaer o.l. er betalt. Det er en stor fordel med en skriftlig avtale fordi det ellers er stor risiko for at ord står mot ord ved uenigheter. Med en skriftlig avtale blir det enkelt å gjennomføre det man har blitt enige om.

Ofte stilte spørsmål

Hva skal sameieavtalen inneholde?

Det er en rekke ulike spørsmål som bør tas opp og besvares i en sameieavtale. Eksempelvis bør bruk, forvaltning og kontroll over eiendelen ordnes mellom sameierne. Når du skriver sameieavtalen din på nett med oss, hjelper vi deg med å gå gjennom de viktigste og mest vanlige spørsmålene som kan oppstå på grunn av sameie.

Er det nødvendig med sameieavtale dersom vi allerede har en ektepakt eller samboeravtale?

Det er forskjell på en ektepakt eller samboeravtale og en sameieavtale. En ektepakt eller samboeravtale påvirker hvem som får hva ved separasjon, mens en sameieavtale regulerer praktiske spørsmål knyttet til sameie. Eier dere noe sammen er det lurt å skrive en sameieavtale uavhengig av om dere har ektepakt eller samboeravtale eller ikke.

Hvordan fordeles eventuell fortjeneste ved et salg av eiendelen?

Gevinst ved salg av sameie fordeles i forhold til aksjeposten til hver sameier. Det samme gjelder kostnader. Er det for eksempel fire sameiere og ikke annet er avtalt, betaler sameierne 25 % av kostnadene hver, dersom de eier like deler.

Fight Higres

Sameieavtale

En sameieavtale skaper trygghet og reduserer risikoen for sameie. Når du skriver avtalen din med oss, vet du at avtalen vil være juridisk korrekt og tilpasset akkurat din situasjon.

Sameieforhold

Her kan du enkelt skrive sameieavtale på nett til fast pris. Du svarer på et par spørsmål, de samme spørsmålene advokaten ville stilt deg på et møte. Basert på svarene dine opprettes det så en juridisk korrekt sameieavtale som er tilpasset akkurat din situasjon.

kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller video.

Avtal møte med advokat