Testament Ensidig

  • Ved å skrive testament kan du innenfor arvelovens rammer sørge for at arven etter deg blir fordelt på den måten du ønsker
  • Gjør ting enklere for dine pårørende og unngå unødvendige konflikter og uklarheter
  • Uansett om du er singel, samboer, gift, gift på nytt, har barn, bonusbarn eller barnebarn, er det som regel grunn til å skrive testament
  • Husk at testamentet må bevitnes for å være gyldig

 

Produsert i samarbeid med Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Digital avtale
kr 2790
Snakk med en advokat
-

kr 2790

På kort tid kan du skrive et juridisk korrekt testamente

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 7990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon- eller videomøte

Avtal møte med advokat

Hvorfor opprette et testament?

Er du singel, samboer, gift eller gift på nytt? Har du barn, barnebarn eller bonusbarn? De aller fleste har grunn til å opprette et testament. Et testament skaper trygghet og forutsigbarhet, og sørger for at ting blir slik du så for deg. Våre advokater får ofte spørsmål om hvordan du skal gå frem dersom du ikke vil følge arvelovens fordelingsregler. Du kan faktisk bestemme over en stor del av arven selv, selv om du ikke kan bestemme over alt. Ved å skrive testament kan du sørge for at arven etter deg blir fordelt på den måten du
ønsker.

Dersom du har en partner, men ikke har barn, du velge å testamentere hele arven til partneren din i stedet for at arven går til din familie.

  • Klikk på "Bestill" og fyll inn kontaktinformasjonen din i skjemaet.
  • Du blir oppringt og kan beskrive saken din.
  • Du vil deretter bli sendt videre til en advokat som har spesialkompetanse på det du lurer på og som vil hjelpe deg videre i saken din.

Ofte stilte spørsmål

Hva er pliktdelsarv?

To tredjedeler av formuen din er pliktdelsarv for barna dine. Dette er arv som du ikke selv kan bestemme over, men som må tilfalle dine barn. Den resterende tredjedelen er såkalt friarv, som du kan testamentere bort som du selv ønsker. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp per barn du har. Dersom du for eksempel har to barn, er pliktdelsarven maks 3 344 310 kroner. All arv du etterlater deg over dette beløpet behøver ikke å gå til barna dine. 

Hvilke formkrav må oppfylles for at testamentet skal være gyldig?

Ved å skrive testament kan uklarheter og arvetvister unngås i fremtiden, men husk at det er viktig at testamentet er tydelig og korrekt. Innholdet i testamentet må rett og slett være i samsvar med gjeldende lover og regler.
For at testamentet skal være gyldig må det være skriftlig og signert av deg og to vitner. Vitnene må være minst 15 år og du må ikke være i slekt. De kan heller ikke være arvemottakere og dermed nevnes i testamentet. De to vitnene skal være tilstede samtidig når du signerer testamentet ditt, de må vite at det er testamentet ditt som signeres, men de trenger ikke ta del i innholdet i testamentet.

Hva om du har særkullsbarn?

For ektepar som har særkullsbarn, eller bonusbarn, er det spesielle regler om arv som det er greit å være oppmerksom på. Du kan for eksempel ikke sitte i uskifte (utsette arveoppgjøret) med mindre særkullsbarnet samtykker til dette. 

Couple Middleage Dontshare

Testament

Et testamentet er et levende dokument som må oppdateres når familiesituasjonen din endrer seg. Ingenting er hugget i stein, du kan når som helst ombestemme deg og skrive et nytt testament. Begge testamentene vil dermed gjelde, med mindre de står i konflikt med hverandre. For oversiktens skyld er det ofte best å overstryke det gamle testamentet dersom det nye testamentet innebærer store endringer. På denne måten unngår man i størst mulig grad konflikt mellom eldre og nyere testamenter. 

Testament Ensidig

Alle burde ha et testament – uansett situasjon. Skriv et selv med Lexlys digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som vil gjøre det for deg. 

Digital avtale
kr 2790
Snakk med en advokat
-

kr 2790

På kort tid kan du skrive et juridisk korrekt testamente

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 7990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon- eller videomøte

Avtal møte med advokat