Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Bedriftsinformasjon

Nettstedet er levert av Lexly AS.

Selskapets juridiske navn er Lexly AS med organisasjonsnummer: 928 675 009.

Adresse: Postboks 1341 Vika, 0113 Oslo
Nettadresse: www.lexly.no
Telefon: 628 27 573
E-post: info@lexly.no 

I disse vilkårene er referanser til "Lexly", "vi", "oss" og "vår" referanser til Lexly AS.

2. Om de generelle betingelsene

Disse generelle vilkårene og betingelsene ("Vilkår") gjelder mellom Lexly og en fysisk eller juridisk person ("Kunde") som:

  • besøker www.lexly.no ("Nettsted"),
  • bestiller og avtaler juridisk rådgivning med advokat,
  • registrerer en brukerkonto på nettstedet,
  • bruker Lexlys digitale avtaletjenester ("Avtaleflyt"),
  • kjøper tjenester eller juridisk rådgivning med en advokat,
  • kjøper en tjeneste opprettet gjennom Lexlys Avtaleflyt,
  • betaler for tilleggstjenester.

 

Vilkårene gjelder også for andre tjenester som Lexly leverer i forbindelse med nettstedet, som kundeservice, sosiale medier eller kommunikasjonskanaler som Lexly driver.

Vilkårene og betingelsene, samt instruksjoner, retningslinjer og annen informasjon om Lexlys tjenester og råd er tilgjengelig på nettstedet.

Sammen blir Lexly og Kunden referert til som "Partene" i disse Vilkårene.

3. Anvendelse, omfang mv.

Tjeneste refererer til et samlebegrep som inkluderer Lexlys behovsanalyse og andre juridiske og elektroniske dokumenter utarbeidet via den digitale Avtaleflyten eller av en advokat hos Lexly eller en av Lexlys partnere, på vegne av Lexly.

Med dokument menes et juridisk dokument, i fysisk eller elektronisk form, som er opprettet via Avtaleflyten eller av advokat og deretter gjort tilgjengelig for Kunden.

Juridisk rådgivning refererer til juridisk rådgivning gitt av en advokat hos Lexly eller hos en av Lexlys partnere, på vegne av Lexly.

Avtaler om utførelse av tjenester via en Avtaleflyt og via juridisk rådgivning inngås alltid mellom Lexly og Kunden når Lexly selv utfører oppdraget, eller formidler Kunden til en partner, og rådgivningen eller tjenesten faller innenfor Lexlys område av operasjon.

Lexly kan også henvise eller formidle Kunden til en samarbeidspartner som håndterer saker utenfor Lexlys virkeområde. I slike tilfeller gjelder Lexlys generelle vilkår med mindre annet er avtalt.

Ved å besøke Nettstedet godtar Kunden Lexlys generelle vilkår og betingelser.

4. Bruk av nettstedet

4.1 Generelt

Nettstedet og dets Avtaleflyt er tiltenkt fysiske med behov for generell informasjon om lover, avtaler og andre juridiske dokumenter. Nettstedet inneholder informasjon av juridisk og generell karakter, tilgjengelig for alle kunder. Informasjonen er alltid av generell karakter og erstatter ikke personlig juridisk rådgivning.

Tjenestene er først og fremst rettet mot privatpersoner. Informasjon og instruksjonstekster er tilgjengelig for hver tjeneste.

4.2 Opprett konto

Kunden kan registrere en konto når han besøker nettstedet. For å kunne lagre, laste ned eller kjøpe tjenester opprettet i Avtaleflyten, må det opprettes en brukerkonto. For dette kreves det i første omgang at Kunden bekrefter sin identitet via BankID. Ved registrering av brukerkontoen må Kunden godkjenne Lexlys behandling av personopplysninger i samsvar med Vilkårene og Lexlys personvernerklæring

4.3 Oppdatering av tjenester

I brukerkontoen lagres alle Kundens påbegynte tjenester via Avtaleflyten. Brukeren kan derfor avbryte og fortsette på et senere tidspunkt uten å miste valg. Etter å ha kjøpt en tjeneste i Avtaleflyten kan kunder som har brukerkonto endre sine tidligere valg kostnadsfritt og dermed oppdatere den kjøpte tjenesten. Dette gjøres i pålogget modus ved å gå til «Mine sider», klikke på «Mine avtaler» og deretter på «Oppdater». Endringer kan gjøres gratis inntil 30 dager etter kjøpet. Se også Retten til endring og Fornøyd Kunde-garanti nedenfor.

5. Betalingsbetingelser

Angitt pris for tjenester som gjelder privatpersoner refererer til pris inkl. mva. Lexly forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer i tjenestesortimentet.

5.1 Ved kjøp av tjenester online via Avtaleflyten

Besøkende kan kjøpe tjenester online fra Lexly ved å bruke Lexlys Avtaleflyt. En avtale skal anses for å være inngått mellom Kunden og Lexly når Kunden har akseptert Vilkårene og har trykket på knappen "Fullfør bestilling".

Ved å kjøpe en tjeneste på Nettstedet godtar Kunden delene av disse Vilkårene som gjelder for Kunden. Bruken av informasjonsressursene som er tilgjengelige på nettstedet er gratis.

5.2 Ved kjøp av tjenester til advokat

Kunden kan kjøpe tjenester ved å ansette en advokat som utarbeider dokumenter for Kunden. Kunden kan også kjøpe juridisk rådgivning. En avtale om kjøp av juridisk rådgivning eller tjenester fra en advokat skal anses som inngått når en bestillingsbekreftelse med prisdetaljer er sendt til Kunden fra Lexly.

Våre tjenester og juridisk rådgivning belastes med en spesifisert fast pris per tjeneste eller etter egen avtale.

5.3 Betalingsmåte

Betaling skjer med kort eller ved fakturabetaling.

Kortbetaling

Lexly tilbyr kortbetaling via betalingstjenesteleverandøren Stripe. Godkjente korttyper er VISA, Mastercard og American Express. Stripe er en veletablert betalingstjenesteleverandør med virksomhet i mange land. De tilbyr moderne og sikre betalingsløsninger som oppfyller Lexlys egne og markedets generelle krav til datahåndtering og sikkerhet. Klikk på hver lenke for å se deres personvernerklæring.

Faktura

Lexly tilbyr fakturabetaling via betalingstjenesteleverandøren Stripe. Stripe er en veletablert betalingstjenesteleverandør med virksomhet i mange land. De tilbyr moderne og sikre betalingsløsninger som oppfyller Lexlys egne og markedets generelle krav til datahåndtering og sikkerhet. Klikk på hver lenke for å se deres personvernerklæring. Betalingsbetingelser på faktura er 14 dager for privatpersoner og 10 dager for bedrifter. Ved manglende betaling etter forfall av faktura påløper et purregebyr f.n. NOK 60 pluss forsinkelsesrente på 2,2 % per måned (tilsvarer årlig forsinkelsesrente på 26,4 prosent).

6. Tilgjengelighet

Nettstedet er under vanlige omstendigheter alltid tilgjengelig via internett. Lexly forbeholder seg imidlertid retten til å stenge nettstedet eller deler av nettstedet under oppdateringer eller vedlikehold i en begrenset periode.

Kommunikasjonshastigheten mellom Kunden og Lexly-serveren avhenger dels av Kundens valg av system for dataoverføring, dels av trafikkmengde. Eventuelle forstyrrelser i tilgjengeligheten til nettstedet kan oppstå på grunn av internettforbindelse, forstyrrelser hos webhotellet eller vedlikehold av nettstedet.

7. Levering

En tjeneste kjøpt av Kunden via Avtaleflyten eller en advokat skal anses som levert når Kunden gis tilgang til innholdet.

Levering skjer så snart Kunden har gjennomført et kjøp av en tjeneste. Dokumentene er tilgjengelige ved innlogging på brukerkontoen under "MyLexly". Dersom internettforbindelse eller andre tekniske forhold gjør at Kunden ikke mottar levering i forbindelse med at Kunden får kjøpet bekreftet, er Kunden velkommen til å ringe 628 27 573 eller sende e-post til info@lexly.no for omgående handling.

8. Behandling av personopplysninger

8.1 Generelt om Lexlys behandling av personopplysninger

Det er viktig for Lexly at du føler deg trygg når du gir oss dine personopplysninger. Lexly har derfor utarbeidet en personvernerklæring som blant annet beskriver hvilke personopplysninger vi behandler om deg som kunde, til hvilket formål og etter hvilket rettslig grunnlag. Personvernerklæringen er tilgjengelig på nettstedet og utgjør en del av de generelle vilkårene.

Lexly samler inn, behandler, bruker og deler dine personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern og som angitt i disse vilkårene og betingelsene.

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud som kan nås på: info@lexly.no eller 628 27 573.

9. Ansvarsbegrensninger

9.1 Ansvar ved bruk av Avtaleflyten

Rådene i Avtaleflyten og utformingen av tjenesten tar utgangspunkt i de forhold som Kunden spesifiserer samt de rettslige regler og rettstilstanden som gjelder på det tidspunkt Avtaleflyten og tjenesten tas i bruk.

Avtaleflyten gir veiledning og råd til Kunden basert på dennes livssituasjon i tillegg til de fakta Kunden spesifiserer. Kunden er selv ansvarlig for riktigheten av detaljene angitt i Avtaleflyten. Hvis faktaene som er gitt er korrekte, er Lexly ansvarlig for å sikre at veiledning og råd gitt samt dokumenter opprettet basert på de gitte faktaene er juridisk korrekte.

Hver kunde, ved å besøke nettstedet, erklærer å være klar over at rådene gitt i Avtaleflyten er basert på spesifiserte fakta.

Lexlys Avtaleflyt kan aldri erstatte juridisk rådgivning fra en advokat i enkeltsaker.

Lexly leverer brukerstøtte via telefon og e-post i forbindelse med Avtaleflyten. Støtten er ment å hjelpe kunden med å bruke Avtaleflyten og nettstedet. Hjelp gitt via brukerstøtten skal ikke brukes som juridisk rådgivning. Lexly tar ikke ansvar for konsekvensene av Kundens valg og handlinger som følge av informasjon innhentet via støtten.

Lexly er ikke ansvarlig for skade forårsaket av at Kunden ikke kan bruke Avtaleflyten på tiltenkt måte på grunn av driftsavbrudd eller andre forstyrrelser i data- eller kommunikasjonssystemer som brukes av Lexly eller under nødvendig vedlikehold av Lexlys datasystem.

Kunden er ansvarlig for skade han måtte lide på grunn av feil eller mangler ved kundens egne data- og/eller kommunikasjonsutstyr, programvare eller abonnement. Rådene i Avtaleflyten er basert på forhold som Kunden spesifiserer samt fakta og rettstilstand på det tidspunkt de er gitt. Lexly forplikter seg ikke til å oppdatere rådene eller allerede opprettede tjenester med hensyn til senere endringer i omstendigheter, fakta eller rettstilstanden.

9.2 Ansvar for juridisk rådgivning

Ved juridisk rådgivning gitt av advokat til Kunden via telefon og/eller ved utforming av tjenesten, tilpasses rådene etter omstendighetene i den enkelte sak og fakta samt instrukser gitt av Kunden. Kunden er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som gis. Kunden kan ikke bruke rådet til andre formål eller forhold enn det rådet er gitt for. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke rådgivningen i en konkret sak økonomisk rådgivning, rådgivning vedrørende regnskap eller lignende, og heller ikke skattemessige konsekvenser.

Rådene dekker juridiske problemstillinger i det konkrete oppdraget og i den grad meninger eller betraktninger kommer til uttrykk i andre forhold enn juridiske, tar ikke Lexly noe ansvar for konsekvensene som kan følge av dette.

Det gis ikke råd om eller basert på den juridiske situasjonen i noen annen jurisdiksjon enn Norge. På bakgrunn av generell erfaring fra andre jurisdiksjoner kan oppfatninger av rettssituasjonen i andre land uttrykkes. Det som kommer til uttrykk i disse sakene, utgjør ikke juridisk rådgivning som Kunden har rett til å støtte seg på, men skal kun ses som generell veiledning. Slike råd må i stedet innhentes fra de lokale advokatene i det aktuelle landet.

Advokatenes råd er basert på de forhold som Kunden spesifiserer samt fakta og rettstilstand på det tidspunkt de gis. Lexly forplikter seg ikke til å oppdatere rådene eller allerede opprettede tjenester med hensyn til senere endringer i omstendigheter, fakta eller rettstilstanden.

9.3 Generelle ansvarsbegrensninger

Med mindre annet er avtalt, er ikke Lexly ansvarlig overfor Kunden for fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen Kunden eller andre har gitt i et oppdrag. Lexly er ikke ansvarlig overfor Kunden for tap eller skade som har oppstått som følge av at Kunden har brukt Lexlys tjenester eller råd i en annen sammenheng, eller til et annet formål enn det de er gitt for. Lexly har en ansvarsforsikring tilpasset virksomheten for skade påført kunden som følge av feil, uaktsomhet eller kontraktsbrudd fra Lexlys side.

Lexlys ansvar er begrenset til råd utført av Lexly eller en av Lexlys partnere, på vegne av Lexly, og innenfor Lexlys virkeområde. Ansvaret for direkte skade er videre begrenset til et beløp på NOK 5 000 000 per skadetilfelle, med mindre Lexly opptrådte med grov uaktsomhet eller forsett. Lexly er ikke ansvarlig for indirekte skade utover tilfeller av grov uaktsomhet. Lexlys ansvar for skade påført Kunden som følge av feil eller uaktsomhet fra Lexlys side skal begrenses til den økonomiske og faktiske skade Kunden lider. Dette betyr bl.a. at ansvaret skal reduseres med alle beløp som kan oppnås etter eventuell forsikring som Kunden har tegnet eller som er tegnet for Kunden eller etter avtale eller erstatningsplikt hvor Kunden er part eller begunstiget, med mindre det er uforenlig med Kundens avtale med et forsikringsselskap eller annen tredjepart eller dersom Kundens rettigheter overfor en forsikringsgiver eller tredjepart er begrenset på grunn av dette.

Lexly er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lov, norsk eller utenlandsk myndighets handling, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller andre lignende forhold. Forbeholdet om streik, blokader, boikott og lockout gjelder selv om Lexly selv er utsatt for eller iverksetter slike tiltak. Dersom det er til hinder for Lexly å gjøre Avtaleflyten tilgjengelig eller foreta andre handlinger på grunn av en omstendighet i henhold til dette avsnittet, kan handlingen utsettes til hindringen har opphørt.

10. Klager og klagerett

Dersom Kunden vurderer at det er feil i rådgivningen eller i tjenesten som er levert, skal Kunden melde dette til Lexly uten ugrunnet opphold så snart Kunden får kjennskap til feilen. Reklamasjon må fremsettes senest tre år etter levering, men skal fremsettes innen rimelig tid fra feilen ble oppdaget. Reklamasjoner som inntreffer innen to måneder etter levering anses alltid å ha skjedd innen rimelig tid.

Klager håndteres på telefon på telefonnummer 628 27 573 eller på e-post til info@lexly.no.

I tilfelle Partene ikke kan komme til en avtale som er akseptabel for Kunden, har Kunden mulighet til å sende inn en klagesøknad om tvisteløsning via Forliksrådet. Søknaden gjøres online via lenken: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/

Hvis resultater ikke kan oppnås som ovenfor, har det oppstått en tvist i henhold til punkt 14 i disse vilkårene. For å få prøvd en slik tvist kan du som kunde (kun en fysisk person som er forbruker) henvende deg til Forbrukerrådet, https://www.forbrukerradet.no/.

11. Angrerett ved kjøp og rett til endring

11.1 Angrerett ved kjøp av tjeneste (tilpasset dokument)

Ved kjøp av et dokument via Avtaleflyt-tjenesten lages et skreddersydd dokument basert på Kundens oppgitte informasjon og svar på spørsmål/valg i Avtaleflyten. Siden dokumentet har en unik personlig karakter, opprettet kun for akkurat denne Kunden på kjøpstidspunktet, basert på Kundens svar/valg i Avtaleflyten, er det ingen mulighet for angrerett etter levering, i henhold til Kapitel 6 Angrerettloven § 22 bokstav n

11.3 Endringsrett og kundetilfredshetsgaranti

Kunder som har kjøpt en tjeneste via Avtaleflyten kan i pålogget modus gjøre gratis endringer i tjenesten i 30 dager etter kjøpet ved å endre valgene som er gjort i Avtaleflyten. Når Kunden har gjennomført endringene, leveres en ny oppdatert versjon av dokumentet gratis.

Lexly gir også en Fornøyd Kunde-garanti, som betyr at en kunde som har kjøpt en tjeneste via Avtaleflyt, men av en eller annen grunn ikke ønsker å benytte seg av endringsretten ovenfor, men likevel er misfornøyd med den leverte tjenesten, kan få pengene tilbake. Vurderinger av dette gjøres av Lexly i hvert enkelt tilfelle. En forutsetning for å kreve en slik garanti er at Kunden ringer Lexly på telefon 628 27 573 eller sender en e-post til info@lexly.no og fremsetter en slik forespørsel innen 14 dager fra kjøpstidspunktet.

11.4 Klager og forbedringer til Kundeombudet

Disse vilkårene begrenser ikke rettighetene du som forbruker har i henhold til obligatoriske forbrukervernregler som er gyldige og gjeldende til enhver tid.

Dersom Kunden er misfornøyd med måten Kundens sak har blitt håndtert av Lexly eller har forslag til forbedringstiltak i vår håndtering eller hos Lexly som selskap, henvises Kunden i første omgang til å kontakte vedkommende advokat eller Lexly på telefon 628 27 573 eller via e-post på info@lexly.no.

Dersom Kunden etter kontakt med Lexly eller vedkommende advokat fortsatt ikke er fornøyd med behandlingen av Kundens sak eller synspunkt, anbefales Kunden å kontakte Lexlys Kundeombud via e-postadressen: info@lexly.no

Kundeombudet er ansatt i Lexly men arbeider upartisk og har i oppgave å undersøke kundens klager eller forslag til forbedringer og meninger ved å gjennomgå sak eller spørsmål og gjøre en ny vurdering. I disse tilfellene kan Kundeombudet sørge for at Lexly undersøker saken nærmere.

12. Opphavsrett

12.1 Generelt

Innholdet på nettstedet så vel som den underliggende programvaren er beskyttet i henhold til Åndsverksloven. Informasjonen har også opphavsrettslig beskyttelse som database etter samme lov. Det er forbudt å lage kopier – uavhengig av teknologien som brukes – av hele eller deler av innholdet på Nettstedet uten Lexlys samtykke. Uten slikt samtykke er det også forbudt å gjøre hele eller deler av innholdet på nettstedet tilgjengelig for allmennheten gjennom bruk av Internett eller på annen måte.

Resultatet som Kunden oppnår ved å bruke Avtaleflyten kan brukes fritt akkurat som ethvert annet avtaleutkast, men kopiering, reproduksjon, overføring, salg, lagring eller annen distribusjon kan ikke skje for kommersielle formål. Annet materiale kan kun brukes til individuell bruk. Dette betyr at alt av tjenester, spørsmål og svar og andre tekster på Nettstedet ikke må kopieres, reproduseres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten, verken i original eller modifisert stand, i oversettelse eller bearbeiding eller i annen teknologi, uten Lexlys samtykke.

Alle som ønsker å bruke innholdet på en annen måte enn foreløpig oppgitt, bes kontakte Lexly via e-postadressen: info@lexly.no.

12.2 Tiltak mot uautorisert bruk

Innholdet på Nettstedet er et resultat av omfattende arbeid. Lexly tar uautorisert bruk av innholdet på Nettstedet svært alvorlig og iverksetter aktivt tiltak mot den som gjør dette. Lexly forbeholder seg retten til å suspendere besøkende eller Kunder som har brutt disse vilkårene, og juridiske tiltak kan iverksettes mot dem.

13. Lenker

Ved lenking til Nettstedet skal Nettstedet alltid åpnes i et nytt vindu. Innholdet på Nettstedet kan aldri, uten Lexlys forhåndssamtykke, presenteres i sammenheng med en annen nettside. Det er forbudt å lenke på en slik måte at nettstedets innhold risikerer å bli forvrengt eller misforstått.

14. Personvern

All personlig informasjon gitt av Kunden behandles konfidensielt av Lexly og Lexlys partnere. Lexlys ansatte og ansatte hos Lexlys partnere har signert en taushetserklæring og har dermed taushetsplikt.

15. Tvist

Lexly vil bestrebe seg på å løse enhver tvist gjennom en gjensidig avtale. Dersom en gjensidig avtale ikke kan oppnås, kan tvister bringes inn for de alminnelige domstoler i Norge. Avtalt verneting er Oslo tingrett.

Tvister knyttet til oppdraget avgjøres etter norsk rett.

16. Endringer og oppdateringer 

16.1 Nettstedet

Lexly har rett til å gjøre endringer på nettstedet når som helst. Slike endringer kan for eksempel referere til endringer i den tekniske løsningen på Nettstedet (Avtaleflyt) og/eller Nettstedets design og layout og kan føre til at enkelte funksjoner avvikles, endres eller legges til og/eller de tekniske forutsetningene for å få tilgang til nettstedet endres.

16.2 Vilkårene

Disse vilkårene kan endres av Lexly fra tid til annen. Den siste versjonen er alltid tilgjengelig på nettstedet. Endringer i vilkårene gjelder kun for oppdrag som starter etter at endret versjon er lagt ut på Lexlys nettside. En kopi av den siste versjonen av disse vilkårene vil bli sendt til kunden på forespørsel.

 

Disse generelle vilkårene ble sist revidert 12. januar 2023.